facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Оксана Минаева

Завършила специалност изкуствознание във ВИИИ „Николай Павлович” (днес Национална художествена академия). Специализирала  в Стокхолмски Университет, Метрополитън Музей, Ню Йорк и Institute for Advanced Studies, Принстън.

Работила в Институт по изследване на изкуствата - БАН като специалист, научен сътрудник и ст.н.с. ІІ ст. от 1998 до 2007 г., като през 2005-2006 г. е заемала длъжността ръководител на секция „Средновековно изкуство”. От 2007 г. работи като преподавател в Нов български университет в департамент “Изкуствознание и история на културата”.

Изследванията й са в областта на средновековното българско изкуство и връзките му с изкуството на Западна Европа и Изтока през Средновековието.

Сред публикациите й са книгите Mадарският конник, София, Издателство „Български Художник”, 1991;  From Paganism to Christianity: Formation of Medieval Bulgarian Аrt (681-972). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1996; Български паралели на източните находки на металопластиката от Бирка, ИК „Летера“, 2012; Scandinavian and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium. Cambridge Scholars Publishing, 2015 и редица статии в наши и чужди специализирани издания. В сътрудничество с проф. Ирина Генова работи като редактор и съставител на поредицата „Докторантски четения“ на Нов български университет.

 

За контакт:

 

корпус 2, офис 613

тел.: 02/8110 613, в. 26131

е-mail: oksanaminaeva@hotmail.com