facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

 

Ръководител

 

доц. д-р Оксана Минаева

корпус 2, офис 613

тел.: 02/8110 613, в. 26131

е-mail: oksanaminaeva@hotmail.com

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Департамент „Изкуствознание и арт мениджмънт“ и департамент „Изящни изкуства“ обявяват провеждането на периодичния форум „Докторантски четения“ на 8 юни 2021 г., вторник, присъствено в Галерия УниАрт от 11:30 часа.

 

Периодичният форум „Докторантски четения” е създаден от 2007 година от докторската програма „Изкуствознание и визуални изследвания”. Тази година ще бъде организиран от два департамента – „Изкуствознание и артмениджмънт“ и „Изящни изкуства“. Участниците представят част от докторската си дисертация в процес на подготовка под формата на PPT и изложение до 20 мин., които се обсъждат, с цел усъвършенстване на идеите и методологията на изследването на конкретната докторска теза. Обсъдените доклади се предават в срок до 15 септември 2021, за да бъдат публикувани в сборника „Докторантски четения“, издание на НБУ, реферирано в „Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL).

 

Онези от Вас, които имат желание да вземат участие във форума, е необходимо да изпратят заявката си до 21 май 2021 г. на e-mail адресите на организаторите проф. д-р Ирина Генова irina.genova20@gmail.com, доц. д-р  Оксана Минаева  oksanaminaeva@hotmail.com,  или на доц.д-р Калина Христова k_hristova@nbu.bg

 

Моля, изпратете:

  • Вашето име, докторска програма и департамент;
  • заглавие на презентацията си във форума „Докторантски четения 2021”;
  • тема на дисертационната работа (така, както е приета на факултетен съвет в Магистърски факултет);
  • резюме от 100 до 150 думи.

 

  

 

 

Секретар

 

Наталия Вълкова

корпус 2, офис 612

тел.: 02/8110 612, в. 26121

email: nvalkova@nbu.bg

 

 

 

Научноизследователската дейност на департамент „Изкуствознание и история на културата“ е свързана с проблемите на изкуството, етнологията, културното наследство, съвременната визуална култура и музеологията, поставени в широк контекст на взаимни връзки и паралели.

 

 

Департаментът провежда периодичните семинари „Визуалният образ“ и „Митология, изкуство, фолклор“, в които участват и преподаватели от престижни чуждестранни университети. Лекциите от семинарите се публикуват в поредици на Департамента от Издателството на НБУ. Публикациите на преподавателите от Департамента са с висок индекс на цитиране.

 

 

 

През 2010 година към Департамента е открит Музей на НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания. Музеят представя всеки семестър по една значима експозиция, подготвена с активното участие на студенти в програмите на Департамента.

 

 

Департамент „Изкуствознание и история на културата“ привлича гост-преподаватели от университети и изследователски институти у нас и в чужбина: Франция, Англия, Германия, Русия, Полша, САЩ и др. Договори по програма „Еразъм“ осигуряват обмен и специализация на студенти във водещи европейски университети.


Редица изтъкнати учени хуманитаристи – част от Международния консултативен съвет на Департамента, се отзовават положително за разработените от него програми за обучение.

 

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „Изкуствознание и история на културата“ и Фондация “Дарителско дружество Иван Събков”
Обявяват конкурс за стипендия

Резултати